សហព័ន្ធកីឡាឡើងភ្នំកម្ពុជាធ្វើការបិទវគ្គ

សហព័ន្ធកីឡាឡើងភ្នំកម្ពុជាធ្វើការបិទវគ្គ «បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីរៀបចំការប្រកួត និងចៅក្រមកម្រិតមធ្យមឆ្នាំ២០២០» បានដោយជោគជ័យ សៀមរាប៖ នៅថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ សហព័ន្ធកីឡាឡើងភ្នំកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CCF (Cambodia Climbing Federation) បានធ្វើការបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «មន្ត្រីរៀបចំការប្រកួត…

Read more

លក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធកីឡាឡើងភ្នំកម្ពុជា

កីឡាឡើងភ្នំមិនមែនជាកីឡាដែលថ្មីនោះទេសម្រាប់ប្រជាជននៅប៉ែកអឺរ៉ុប និងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួននៅអាស៊ី ជាពិសេសនៅតំបន់ដែលមានភ្នំ ដូចជានៅអឺរ៉ុប ជប៉ុន ចិន ឥណ្ឌា នេប៉ាល់ ។ល។ នៅប្រទេសកម្ពុជាកីឡាឡើងភ្នំចាប់ផ្តើមលេងនៅកំឡុងឆ្នាំ ២០០៥ ដោយជនជាតិបរទេសដែលចូលចិត្តលេងកីឡាប្រភេទនេះ ដោយមានទំនាក់ទំនងល្អ និងការចាប់អារម្មណ៍ ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅខេត្តសៀមរាប…

Read more